Available Courses


Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

(No news has been posted yet)

Course categories


Course categories

Kurzy pre učiteľov 
 Práca s MoodleThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Kurzy pre žiakov 

Príma (I.PA) ............... 
 Anglický jazyk - PrímaThis course requires an enrolment key
 Biológia - PrímaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - PrímaThis course requires an enrolment key
 Geografia - PrímaThis course requires an enrolment key
 Hudobná výchova - PrímaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - PrímaThis course requires an enrolment key
 Matematika - PrímaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - PrímaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a Literatúra - PrímaThis course requires an enrolment key
 Španielský jazyk - PrímaThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova - PrímaThis course requires an enrolment key
 Výtvarná výchova - PrímaThis course requires an enrolment key

Sekunda (II.SA)............... 
 Anglický jazyk - SekundaThis course requires an enrolment key
 Biologia - SekundaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - SekundaThis course requires an enrolment key
 Geografia - SekundaThis course requires an enrolment key
 Hudobná výchova - SekundaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - SekundaThis course requires an enrolment key
 Matematika - SekundaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - SekundaThis course requires an enrolment key
 Občianska výchova - SekundaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a Literatúra - SekundaThis course requires an enrolment key
 Technika - SekundaThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova - SekundaThis course requires an enrolment key
 Triednictvo - SekundaThis course requires an enrolment keySummary
 Výtvarná výchova - SekundaThis course requires an enrolment key

Tercia (III.TA)................ 
 Anglický jazyk - TerciaThis course requires an enrolment key
 Biológia - TerciaThis course requires an enrolment key
 Chémia -Tercia This course requires an enrolment key
 Dejepis - TerciaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - TerciaThis course requires an enrolment key
 Geografia - TerciaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - TerciaThis course requires an enrolment key
 Matematika - TerciaThis course requires an enrolment key
 Mediálna výchova - TerciaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - TerciaThis course requires an enrolment key
 Občianska výchova - TerciaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a Literatúra - TerciaThis course requires an enrolment key
 Technika - TerciaThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova - TerciaThis course requires an enrolment key

Kvarta (IV.KA)............... 
 Anglický jazyk - KvartaThis course requires an enrolment key
 Biológia - KvartaThis course requires an enrolment key
 Chémia - KvartaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - KvartaThis course requires an enrolment key
 Francúzsky Jazyk - KvartaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - KvartaThis course requires an enrolment key
 Geografia - KvartaThis course requires an enrolment key
 Informatika I - KvartaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - KvartaThis course requires an enrolment key
 Matematika - KvartaThis course requires an enrolment key
 Mediálna výchova - KvartaThis course requires an enrolment keySummary
 Náuka o spoločnosti - KvartaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - KvartaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a Literatúra - KvartaThis course requires an enrolment key
 Talianský jazyk - KvartaThis course requires an enrolment key
 Telesná výchova - KvartaThis course requires an enrolment key

Kvinta (V.QA, V.QB), Prvá (1.A, 1.B) 
 Anglický jazyk - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Biológia - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Chémia - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Francúzsky jazyk - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Geografia - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Informatika - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Mediálna výchova - 1. ročníkThis course requires an enrolment keySummary
 Mediálna výchova - KvintaThis course requires an enrolment keySummary
 Nemecký jazyk - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a literatúra - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Španielský jazyk - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Talianský jazyk - 1.ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Telesná výchova - 1. ročník, KvintaThis course requires an enrolment key
 Umenie a kultúra - 1. ročník, Kvinta This course requires an enrolment key

Sexta (VI.XA,VI.XB), Druhá (2.A) 
 Anglický jazyk - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Biológia - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Chémia - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Francúzsky jazyk - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Geografia - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Informatika - 2.ročník, SextaThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika 1 - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - 2.ročník, SextaThis course requires an enrolment keySummary
 Matematika - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a literatúra - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Taliansky jazyk - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Telesná výchova - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key
 Umenie a kultúra - 2. ročník, SextaThis course requires an enrolment key

Septima (VII.EA), Tretia (3.A) 
 Anglický jazyk - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Aplikovaná ekonomika - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Biológia - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Chémia - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Francúzsky jazyk - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Geografia - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Informatika II - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Latinčina - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Matematika - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Občianska výchova - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Psychológia - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Seminár z biológie - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Seminár z chémie - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Seminár z dejepisu - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Seminár z geografie - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Seminár z matematiky - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a literatúra - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Spoločenskovedný seminár - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Taliansky jazyk - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Telesná a športová výchova - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Telesná výchova - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key
 Umenie a kultúra - 3. ročník, SeptimaThis course requires an enrolment key

Oktáva (VIII.OA, VIII.OB), Štvrtá (4.A) 
 Anglický jazyk - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Biológia - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Chémia - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Dejepis - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Dejiny umenia - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Ekonomika - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Filozofia - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Francúzsky jazyk - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Fyzika - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Geografia - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Informatika II - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Katolícke náboženstvo - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Konverzácia z anglického jazyka - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Konverzácia z nemeckého jazyka 1 - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Konverzácia z nemeckého jazyka 2 - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Konverzácia z talianskeho jazyka - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Literárny seminár - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Matematika - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Nemecký jazyk - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Programovanie - 4.ročník, OktávaThis course requires an enrolment keySummary
 Psychológia 2 - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Psychológia 3 - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z biológie - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z chémie - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z chémie 3 - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z dejepisu - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z fyziky - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z geografie - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Seminár z matematiky - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Slovenský jazyk a literatúra - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Spoločenskovedný seminár - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Taliansky jazyk - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
 Telesná výchova - 4. ročník, OktávaThis course requires an enrolment key
Informácie pre triedy 
Záujmová činnosť 
 StrojopisThis course requires an enrolment keySummary
 Tvorba školského časopisuThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
Today Monday, 24 October 24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip Main Menu