Dostupné kurzy


Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

(Žiadne novinky neboli publikované)

Kategórie kurzov


Kategórie kurzov

Kurzy pre učiteľov 
 Práca s MoodleTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
Kurzy pre žiakov 

Príma (I.PA) ............... 
 Anglický jazyk - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Hudobná výchova - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a Literatúra - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Španielský jazyk - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná a športová výchova - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Výtvarná výchova - PrímaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Sekunda (II.SA)............... 
 Anglický jazyk - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biologia - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Hudobná výchova - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Občianska výchova - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a Literatúra - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Technika - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná a športová výchova - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Triednictvo - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Výtvarná výchova - SekundaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tercia (III.TA)................ 
 Anglický jazyk - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia -Tercia Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Mediálna výchova - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Občianska výchova - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a Literatúra - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Technika - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná a športová výchova - TerciaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Kvarta (IV.KA)............... 
 Anglický jazyk - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Francúzsky Jazyk - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informatika I - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Mediálna výchova - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Náuka o spoločnosti - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a Literatúra - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Talianský jazyk - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná výchova - KvartaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Kvinta (V.QA, V.QB), Prvá (1.A, 1.B) 
 Anglický jazyk - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Francúzsky jazyk - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informatika - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Matematika - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Mediálna výchova - 1. ročníkTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Mediálna výchova - KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Nemecký jazyk - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a literatúra - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Španielský jazyk - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Talianský jazyk - 1.ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná výchova - 1. ročník, KvintaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Umenie a kultúra - 1. ročník, Kvinta Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Sexta (VI.XA,VI.XB), Druhá (2.A) 
 Anglický jazyk - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Francúzsky jazyk - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informatika - 2.ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 1 - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - 2.ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Matematika - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a literatúra - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Taliansky jazyk - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná a športová výchova - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná výchova - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Umenie a kultúra - 2. ročník, SextaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Septima (VII.EA), Tretia (3.A) 
 Anglický jazyk - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Aplikovaná ekonomika - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Francúzsky jazyk - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informatika II - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Latinčina - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Občianska výchova - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Psychológia - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z biológie - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z chémie - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z dejepisu - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z geografie - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z matematiky - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a literatúra - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Spoločenskovedný seminár - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Taliansky jazyk - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná a športová výchova - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná výchova - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Umenie a kultúra - 3. ročník, SeptimaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Oktáva (VIII.OA, VIII.OB), Štvrtá (4.A) 
 Anglický jazyk - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Biológia - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Chémia - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejepis - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Dejiny umenia - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Ekonomika - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Filozofia - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Francúzsky jazyk - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Fyzika - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Geografia - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Informatika II - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Katolícke náboženstvo - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Konverzácia z anglického jazyka - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Konverzácia z nemeckého jazyka 1 - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Konverzácia z nemeckého jazyka 2 - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Konverzácia z talianskeho jazyka - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Literárny seminár - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Matematika - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Nemecký jazyk - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Programovanie - 4.ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Psychológia 2 - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Psychológia 3 - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z biológie - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z chémie - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z chémie 3 - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z dejepisu - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z fyziky - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z geografie - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Seminár z matematiky - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Slovenský jazyk a literatúra - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Spoločenskovedný seminár - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Taliansky jazyk - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
 Telesná výchova - 4. ročník, OktávaTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč
Informácie pre triedy 
Záujmová činnosť 
 StrojopisTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Tvorba školského časopisuTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie

Preskočiť Kalendár

Kalendár

Pon Ut Str Štv Pia So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
Dnes Pondelok, 28 máj 28 29 30 31    
Preskočiť Hlavné menu